RÅDGIVING
 TAKSERING
  VERDIVURDERING
Hemnetakst AS
v/Jostein Folgerø
Stretet 2F
7200 Kyrksæterøra
Mobil: 901 17 213
E-post: jostein.folgero@hemne.as

Kalenderoversikt

 Leie periode er normalt lørdag-lørdag.

Kalenderen oppdateres løpende etterhvert som avtaler bekreftes.

Uke nummer

Year 2019

Year 2018

1

 Opptatt SJ 1/1-31/3

 Opptatt SAJ 10/10-10/4

2

 Opptatt SJ 1/1-31/3

 Opptatt SAJ 10/10-10/4

3

 Opptatt SJ 1/1-31/3

 Opptatt SAJ 10/10-10/4

4

 Opptatt SJ 1/1-31/3

 Opptatt SAJ 10/10-10/4

5

 Opptatt SJ 1/1-31/3

 Opptatt SAJ 10/10-10/4

6

 Opptatt SJ 1/1-31/3

 Opptatt SAJ 10/10-10/4

7

 Opptatt SJ 1/1-31/3

 Opptatt SAJ 10/10-10/4

8

 Opptatt SJ 1/1-31/3

 Opptatt SAJ 10/10-10/4

9

 Opptatt SJ 1/1-31/3

 Opptatt SAJ 10/10-10/4

10

 Opptatt SJ 1/1-31/3

 Opptatt SAJ 10/10-10/4

11

Opptatt SJ 1/1-31/3

 Opptatt SAJ 10/10-10/4

12

Opptatt SJ 1/1-31/3

 Opptatt SAJ 10/10-23/3

13

Opptatt SJ 1/1-31/3

 Res SS 23/3-10/5

14

 

 Res SS 23/3-10/5

15

 

 Res SS 23/3-10/5

16

 

 Res SS 23/3-10/5

17

 

 Res SS 23/3-10/5

18

 

 Res SS 23/3-10/5

19

 

Res JF 10-22/5

20

Res JF

Res JF 10-22/5

21

Res JF

Res SF 22/5-1/6

22

Res JF

Res SF 22/5-1/6

23

 

 Res SS

24

 

 RES MS 12-21/6

25

 

 RES MS 12-21/6

26

 

 Res EF 22/6-7/7

27

 

 Res EF 22/6-7/7

28

 

 Opptatt AF 7-21/7

29

 

 Opptatt AF 7-21/7

30

 

 Res SS

31

 

 Res SS

32

 

 Res SS

33

 

 Res SS

34

 

 Res SS

35

 

 Res SS

36

 

 Res SS

37

Opptatt JF

Res JF 10/9-1/10

38

Opptatt JF

Res JF 10/9-1/10

39

Opptatt JF

Res JF 10/9-1/10

40

 

 Res SiriS  1/10-9/10

41

 Opptatt SAJ 10/10-10/4

 RES SJ 10/10-uke 41-52

42

 Opptatt SAJ 10/10-10/4

 

43

 Opptatt SAJ 10/10-10/4

 

44

 Opptatt SAJ 10/10-10/4

 

45

 Opptatt SAJ 10/10-10/4

 

46

 Opptatt SAJ 10/10-10/4

 

47

 Opptatt SAJ 10/10-10/4

 

48

 Opptatt SAJ 10/10-10/4

 

49

 Opptatt SAJ 10/10-10/4

 

50

 Opptatt SAJ 10/10-10/4

 

51

 Opptatt SAJ 10/10-10/4

 

52

 Opptatt SAJ 10/10-10/4